Енория "Свети Антон от Падуа", Борец

Енория «Свети Антон от Падуа»
с. Борец 4144

Отец Петър Изамски – енорист

 






{START_COUNTER}