Гербове на католическите духовници

КардиналГербът на кардинала е украсен с червена шапка. От нейната вътешна страна излизат два червени шнура. От се завършват с 15 възела, подредени в 5 редове. Ако кардиналът е архиепископ митрополит, помества на герба си и палум. Зад щитът на герба се намира кръст, който е единичен за епископите и двоен за архиепископите и патриарсите.                                                            Камерлинг на кадиналския колегиумВ периода между смъртта на папата и избора на неговия заместник, на герба на камерлинга се умества омбрелино (папски базиликален чадър) над кръстосаните ключове на св. Петър.Примас и патриарх
Гербовете на примасите и патриарсите, доколкото не са кардинали, се украсява с зелена шапка. Броят и положението на възлите е същият както и при кардиналите. От 1826 г. в шнурчето може да бъде вплетена и златен конец. Зад щитът се намира двоен кръст. Зад щитът на йерусалимския патриарх, заради функцията му на Велик Приор на Ордена на Св. Гроб, се умества червен йерусалимски кръст. Патриархат на Лисабон, по силата на привилегиите на папа Климент XVIII, умества над герба си папска тиара, зад която се кръстосват палмова и лаврова клонка.
           

  Герб на йерусалимския латински патриарх    Герб на лисабонската патриаршияАрхиепископ
Архиепископите украсяват своите гербове с зелена шапка, шнур и 10 възела. Ако архиепископът е и митрополит, умества  палиум. Гербовият кръст е двоен. До 1969 г. били използвани също митра и пасторал. Ако архиепископът е бил княз, умествал своя герб в гербова пелерина, а на върха - княжеска корона. В миналите векове, когато архиепископът имал и светска власт, зад щита се намирали кръстосани меч и пасторал. Арменските католически епископи уместват зад щита си кръстосани латински и гръцки пасторал.ЕпископЕпископът в своя герб умества зелена шапка, шнур и 6 възела от всяка страна. Зад щита се намира единичен кръст. Епископите, които са безпосредно зависими от Св. Престол, а не от местните митрополити, имат право да уместят 10 възела. До 1969 г. епископите също имали право да добавят към герба си и митра и пасторал, само че по скромни, отколкото на архиепископите. Ако епископът имал и светска власт, добавял и кръстосани пасторал и меч.

В Униятските Църкви епископите също използват гербове. Знаците в техните гербове са взаимствани от източната традиция. Независими пралати и абатиАбатите и независимите пралати, ако не са епископи, уместват на своя герб зелена шапка, шнур с по 6 възела от всяка страна. Зад щита се намира пасторал с було. Преди години абатите и пралатите умествали пасторал без було и митра.Абат и препозит - инфулат


Над техния герб се намира черна шапка с 2 черни шнура с по 6 възела в 3 реда. Зад щита - пасторал з було. Преди умествали и митра.Генерал на монашески орден

Папски пралат di fiocchetto

Апостолически протонотарус (т.е. инфулат), генерален викарий на епархия и епархиен капитулен викарий
по време на sede vacante на епископския престол

Почетен пралат

Почетен папски капелан

Каноник

Приoр, декан, архипрезвитер и настоятел на монашески дом

Свещеник

{START_COUNTER}