Енория "Пресвето Сърце Исусово", Раковски

Енория «Пресвето Сърце Исусово»
4150 Раковски,
пл. «България» № 3

Отец Димитър Димитров – енорист

 

03151/ 48-75 канцелария
03151/ 23-85

don_demetrio@abv.bg

www.catholic-rk.com

 

 

 

{START_COUNTER}