Енория "Прескръбна Божия Майка", Царев брод

Енория «Прескръбна Божия Майка»
ул. «Професор Иван Иванов» № 2
9747 Царев брод,
област Шумен
 
тел.: 05315/ 20-89
факс: 05315/ 21-36

{START_COUNTER}