Енория "Свети Антон от Падуа", Белене

Енория «Свети Антон от Падуа»
ул. «Габрово» № 4
5930 Белене 
 
тел.: 0658/ 2 33 97

{START_COUNTER}