Енория "Свети Свети Петър и Павел", Драгомирово

Енория «Св. Св. Петър и Павел»
5285 Драгомирово,
област Велико Търново, община Свищов
 
тел.: 063202/  384
{START_COUNTER}