Енория "Св. Aрхангел Михаил", Трънчовица


Енория «Свети Архангел Михаил»
5925 Трънчовица,
област Плевен, община Левски
 
тел.: 06530/ 22-31
e-mail: kalapishss@abv.bg

{START_COUNTER}