Свети Свети Кирил и Методи


Cвети Кирил и Методи    Cвети Кирил и Методи, покровители на България, братя по кръв и по вяра, са родени в Солун, Гърция, в началото на IX. век. Светите братя евангелизират народите на Панония и Великоморавия. В своята апостолска ревност създават славянската азбука (глаголица) и превеждат на славянски Свещеното Писание и текстовете на светата литургия, за да отворят за славянските народи съкровищницата на Божието слово и на тайнставата.

    По време на своята мисионерска дейност претърпяват много изпитания и страдания от всякакъв вид. Папа Адриан II, потвърждава тяхното дело, като благославя литургическите книги написани на славянския език. Кирил умира в Рим на 14 февруари 869 г. Папа Йоан Павел II през 1980 г. провъзгласява светите братя за покровители на Европа. Празниците на светите Кирил и Методи са на 14 февруари и на 24 май.
{START_COUNTER}