Гербове на католическите духовници

Църковната хералдика е дял на хералдиката, помощна историческа наука, която се занимава с гербовете на духовниците, институциите и църковните организации. Занимава се освен с практика, а и с историческо изследване на проблематиката. Отделна нейна част е папската хералдика.Герб на папа Бенедикт XVI


Причината за появяването на църковната хералдика е в проникването на светската култура в духовния свят. Още от ранното средновековие първите гербове и емблеми се появяват на печатите на документите и църковната кореспонденция. По това време гербовете били 3 вида:

- семеен герб на съответното духовно лице
- герб, взаимстван от земите, които били във владение на съответния епископ или абат
- герб, създаден въз основа на месната символика на съответния орден или епархия

Когато през XII и XIII в. военната хералдика отстъпва място на институционалната, правната и обществената хералдика, гербовете все повече се разпространяват и в Църквата.

През вековете се оформя съвсем нов дял на хералдиката - църковният, който използвайки някои светски елементи, създава нови знаци за нуждите на духовенството. Църквата все по- малко използвала типично светски хералдични елементи.
 
На гербовия щит духовниците помествали своя семеен знак, а епископите додавали и знаците на своите епархии. През XX в., във връзка с залеза на семейните гербове, се приема, че новоизбраният е
пископ трябва сам да се избере герб, а ако иска това да бъде неговият семеен знак, трябва да направи в него някаква модификация .

По същият начин както и в светската хералдика около щита са поместени различни елементи с религиен или литургичен характер, въпреки че се сличва да присъстват и светски. Най- разпространените са:

- тиара (тройна папска корона, днес вече не
се използва)

 

- ключове
- омбрелиноГерб на Светия Престол с тиара


Герб на кардинала кемерлинг по време на sede vacante

- митра или инфула


- палиум


- понтификална шапка
- берета


- кръст
- пасторал


- приорски или канторски жезъл

- броеница
- корона от тръни
 

През 1915 г. папа Бенедикт XV забранил на всички духовници да уместват на своите гербове медали, получени от светските власти. Те били преди това умествани под щита на синджир. Забраната не се отнасяла до 2 рицарски опрдена: Ордена на Св. Гроб и Ордена на св. Йоан Йерусалимски.


До 1951 г. се умествали и княжески или графски корони, гербови пелерини, мечове или други типично светски елементи.


Папа Павел VI през 1969 г. наредил всички гербове на духовниците да са прости и четливи и да са на съответното артистично ниво. Забранил също на епископите и кардиналите да слагат на гербовете си митра и пасторал, оставил само кръст и шапка в съответния цвят.

{START_COUNTER}